Genç Girişimcilere Sağlanan Vergi ve Sigorta Teşvikleri Nelerdir?

Girişimciler, ürettikleri değer ve ekonomiye katkıları nedeniyle devlet tarafından birçok teşvik ile desteklenmektedir. Peki, genç girişimcileri motive etmek ve girişimciliğe özendirmek için yapılan vergi ve sigorta teşvikleri nelerdir? Bu teşviklerden yararlanma şartları nelerdir?

Genç Girişimcilere Sağlanan Vergi Teşviki Nedir?

Vergi Teşviki, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili 20. maddesi bünyesinde 10.02.2016 tarihinden itibaren; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti atanan genç girişimcilerin, şirketlerinin etkin olduğu yılı takip eden 3 vergilendirme dönemi süresince toplam kazançlarının 75.000 TL’lik bölümünün gelir vergisinden muaf tutulmasına denmektedir.

Vergi Teşvikinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Vergi Teşvikinden yararlanmak için gereken şartları şu şekildedir:

 • 18 yaşını doldurmuş; ancak 29 yaşını doldurmamış olmak,
 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerden ötürü adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tanımlanmış olmak,
 • Faaliyete başlamanın kanuni süre içerisinde bildirmiş olmak,
 • Adi ortaklık ya da şahıs şirketi kurmuş olmak,
 • Ortaklık şirketlerinde işe başlama tarihi itibariyle ortakların tüm gerekli şartları taşıması,
 • Kendi işinde çalışması ya da işin kendisi tarafından sevk edilmesi ve yönetilmesi,
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması,
 • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması haricinde, herhangi bir işletmenin eş veya üçüncü derece yakınlık da dahil olmak üzere, kan veya kayın hısımları tarafından devralınmamış olması gerekmektedir.

Not: Genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu’na göre; basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere uygulanan 9000 TL’lik kazanç indiriminden yararlanamazlar. 

Sigorta Prim Teşviki Nedir?

Sigorta Prim Teşviki, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b  maddesi kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişi primlerinin, tescil tarihini takip eden 1 yıl içerisinde 5510 sayılı Kanun’un 82. maddesi kapsamında belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine tarafından karşılanmasıdır.

Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları Nelerdir?    

Sigorta Prim Teşvikinden yararlanmak için gereken şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak,
 • Mükellefiyet başlangıcından itibaren 18 yaşından büyük; ancak 29 yaşından küçük olmak,
 • 01.06.2018 tarihinden itibariyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b  maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak,
 • Kendi işinde çalışması ya da işin kendisi tarafından sevk edilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir.

Not: Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi olarak gerçekleştirilmesi durumunda, ortaklar arasından sadece en genç ortak sigorta prim teşvikinden yararlanabilecektir.

Prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların hepsinin birbirlerinden bağımsız tüm teşvik şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden faydalanamayacaklardır.

Genç Girişimcilere Sağlanan Sigorta Teşvikine Başvuru Nasıl Yapılır?

Sigorta prim teşviklerinden yararlanmak isteyen genç girişimciler, tescil işlemlerini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili 20. maddesi kapsamında bağlı olunan vergi dairesinden sağlayacakları “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesi ile bağlı olunan sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğüne giderek yapmaları gerekmektedir.

Siz de kendi işinizi kurmayı hayal ediyor ve yukarıdaki şartları sağlıyorsanız, bu teşvikler sayesinde girişimciliğe avantajlı bir şekilde başlangıç yapabilirsiniz. Bu fırsatlardan yararlanmak için detaylı bilgiye 292 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 2018/28 sayılı Genç Girişimci Teşvik Uygulaması SGK Genelgesi’nden ulaşabilirsiniz.